Välkommen!

Välkommen till NoseWork Östra Skåne.

Kurser i NOSEWORK, SPECIALSÖK och HOOPERS.

Kurserna bedrivs till största delen på  Olseröds hundcenter.